mariusz@shepa.pl  +48 693-944-44622 719 92 02
  Rejestracja     Logowanie

Regulamin

 1. Sklep internetowy – www.shepa.pl,  SHEPA s.c. M i R Rosłaniec z siedzibą ul. Podgórna 24 05-430 Celestynów. NIP:532 209 62 21 , REGON: 520527242.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. PPH ERES Monika Rosłaniec zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do www.shepa.pl . Istnieje również możliwość składania zamówienia telefonicznie, emailem - podając wybrane towary oraz wszelkie dane kontaktowe.
 4. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia na stronach  www.shepa.pl  otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu www.shepa.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie www.shepa.pl  zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 6. www.shepa.pl  w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości, co do rzetelności takiego zamówienia lub braku zamówionego towaru (w przypadku przedpłaty zwrot kwoty następuje do 7 dni roboczych).
 7. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 8. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego www.shepa.pl  wyrażone są w złotych polskich i  nie zawierają podatku VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 10. Koszty przesyłki Towaru pokrywa kupujący jeżeli wartość netto zamówienia nie przekroczy 500 z nettoł. Po przekroczeniu 500 zł netto koszty transportu pokrywa sprzedający.
 11. www.shepa.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 12. www.shepa.pl  zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 13. Klient powinien w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny. W przypadku przesyłki kurierskiej, sporządzenie protokołu reklamacyjnego przy odbiorze przyśpiesza rozpatrzenie roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 14. www.shepa.pl  pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie Dostawa i płatności.
 15. Zakładając konto w www.shepa.pl  klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez SHEPA s.c. M i R Rosłaniec swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest SHEPA s.c. M i R Rosłaniec ul. Podgórna 24, 05-430 Celestynów.
  Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  -realizacji umowy
  - jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.aquaspeed.com.pl

  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego oraz ustaw konsumenckich.